top of page

Đào tạo ARCHICAD.

Công cụ BIM #1 cho các Kiến trúc sư.

Chúng tôi là những chuyên gia về BIM và là đối tác được ủy quyền phân phối của GRAPHISOFT.

Đúng vậy, chúng tôi đem đến khóa học ArchiCAD 20 miễn phí cho tất cả kiến trúc sư, designers, kĩ sư và bất kỳ ai muốn học một trong những công cụ BIM quan trong nhất hiện nay.

 

Có thể dễ dàng nhận thấy Autodesk Revit là một công cụ rất tốt, tuy nhiên, ARCHICAD cũng chính là ứng dụng BIM được sử dụng rộng rãi đứng thứ 2, ngay sau Revit. 

 

Trong kỷ nguyên của công nghiệp BIM, học cách sử dụng đa dạng các công cụ không chỉ quan trọng đối với những người có hứng thú với BIM, mà chúng tôi tin rằng đa dạng hóa kĩ năng sẽ trở nên rất quan trọng ngay trong tương lai gần.

ARCHICAD essentials.
ARCHICAD Essentials. (MIỄN PHÍ)

Khóa học Essentials miễn phí của chúng tôi được thiết kế bởi các chuyên gia với mục đích dành riêng cho những người mới biết đến ARCHICAD. Không quan trọng nền tảng của bạn như thế nào, ARCHICAD Essentials sẽ mang đến cho bạn sự tự tin để bắt đầu làm việc ngay lập tức trên dự án.

 

Khóa học giới thiệu cho bạn những nguyên lý cơ bản của Mô hình thông tin xây dựng (Building Information Modelling - BIM) và cho bạn thấy được cách sử dụng ARCHICAD sao cho tích cực và hiệu quả nhất. Khóa học không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho bạn mà còn giúp bạn tự tin sử dụng chương trình một cách hiệu quả, ngoài ra khóa học còn bao gồm một tổ hợp các hướng dẫn, bài tập, thảo luận và đánh giá để giúp học viên hiểu BIM và phát triển các kỹ năng trong ARCHICAD.

ARCH.01
ARCHICAD Essentials
2 giờ.
Mục tiêu khóa học - Bạn sẽ gặt hái được gì từ khóa học của chúng tôi?
 • Đảm bảo học viên hiểu rõ được ưu điểm của Mô hình thông tin xây dựng.

 • Làm cách nào để tổ chức và quản lý các dự án từ lớn đến nhỏ.

 • Chức năng của các công cụ chính trong ARCHICAD.

 • Học hỏi phương pháp để đưa ra sản phẩm từ một dự án có tài liệu liên quan.

 • Trích xuất dữ liệu cơ bản từ mô hình.

Yêu cầu khóa học.
 • Hiểu biết cơ bản về phần mềm CAD.

 • Máy tính sẽ được chung tôi cung cấp - KHÔNG CẦN MANG THEO LAPTOP CỦA BẠN.

 • Tài liệu sẽ được chúng tôi cung cấp.

Phác thảo khóa học.
 • Giới thiệu về BIM - Giải tích về nền tảng và nguyên tắc cơ bản của BIM

 • Lý thuyết ARCHICAD - Nguyên tắc của ARCHICAD và phương pháp làm việc.

 • Không gian làm việc trên ARCHICAD - Palettes và thanh công cụ, origin, quy mô, ưu tiên.

 • Thiết lập dự án - Stories, Layers, file types, chức năng lưu tự động.

 • Attributes - Creating attributes, Vật liệu xây dựng, Composites and Surfaces

 • Element placement and selection - Walls, slabs, windows, doors

 • Element settings and editing - Walls, slabs, windows, doors

 • Roof Tool - Different methods of roof creation and editing

 • Navigator - Explanation of Project map, View map, Layout Book and Publisher sets

 • Views - Understanding all the stored settings for views

 • Sections and Elevations - Setting up viewpoint and controls

 • Grid Tool - Configuring grids and settings for different views

 • Details- Detail Markers and links to model

 • Level of Detail control in model

 • Dimensioning - Dimension chains and model associativity

 • Stairs - Choosing and configuring Stair Objects and bespoke stairs

 • Meshes - Methods for creating meshes, gravity

 • External Content – Bringing data from external sources into ARCHICAD

ARCHICAD intermediate.
ARCHICAD Intermediate.

Khóa học Intermediate của chúng tôi tổ chức trong 6 buổi học và được thiết kế bởi các chuyên gia, dành cho bất cứ ai có kiến thức về ARCHICAD, đồng thời muốn nâng cao hiểu biết về các công cụ và ứng dụng trong phần mềm này. Những kiến thức trong khóa Intermediate sẽ mở rộng hơn và có thể chưa được đề cập đến trong khóa Essentials.

Với rất nhiều các thủ thuật, khóa học sẽ hướng dẫn cho bạn những cách hiệu quả nhất để sử dụng tối ưu các công cụ trong ARCHICAD. Khóa học hứa hẹn sẽ trang bị cho bạn kiến thức và sự tự tin để bạn có thể sử dụng chương trình phần mềm nhanh và hiệu quả.

Khóa học cũng sẽ dạy cho bạn cách khai thác tối đa từ ARCHICAD và Mô hình Thông tin Xây dựng, đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của việc thiết lập các tiêu chuẩn và thủ tục Office.

ARCH.02
ARCHICAD Intermediate.
12 giờ.
Mục đích khóa học - Bạn sẽ gặt hái được gì từ khóa học của chúng tôi?
 • Bảo đảm học viên khai thác được tối đa kiến thức từ ARCHICAD và Mô hình thông tin xây dựng.

 • Hiều được tầm quan trọng của việc thiết lập các tiêu chuẩn và thủ tục Office.

 • Sử dụng một cách hiệu quả tất cả các công cụ trong ARCHICAD.

 • Học hỏi và sử dụng thành thạo các phim tắt và thủ thuật để đạt được năng suất cao hơn.

Phác thảo khóa học:
 • Complex Profiles - Exploring the possibilities and limitations

 • Solid Element Operations - Their uses and issues

 • Custom Panels - Creation for windows doors and curtain walls

 • Custom Windows and Doors - How to create Library Objects

 • Curtain Walls - Exploring the options for the many types

 • Attributes - Managing attributes and creating + managing custom attributes for various uses

 • Master Layouts - Setting up master Layouts

 • Revisions - Mastering the use of the revision manager

 • Scheduling - Configuring schemes to obtain the data required

 • Advanced Modelling Tools - Effective use of Shell and Morph tools

 • Templates - The importance of an office template

 • Zones - Their use from the outset of a project

 • Renovation - Understanding the renovation tool and filters

 • Labels - Element labeling

Sắp diễn ra.
ARCHICAD productivity WS
ARCHICAD Productivity | HỘI THẢO.

Our Productivity course is a 1-day intensive workshop designed by experts for anyone with an understanding of ARCHICAD, who wishes to develop extensive knowledge of all the tools and facilities provided by the software.

 

Khóa học này được dành cho các học viên muốn nâng cao kiến thức hoặc tìm hiểu chuyên sâu về một số mảng cụ thể thuộc BIM và ARCHICAD. Khóa học này có thể giúp một công ty có thể tối đa hóa lợi ích có thể từ việc ứng dụng ARCHICAD của họ.

 

*Giảm giá cho nhóm học viên từ 10 người trở lên. Miễn phí đến 2 người cho single license ARCHICAD 20. Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

ARCH.03
ARCHICAD Productivity | WS
8 giờ.
Mục tiêu khóa học - Bạn sẽ gặt hái được gì từ khóa học của chúng tôi?
Kiến thức về BIM.
 • An overview of BIM and some of the acronyms in common use. The importance of the ‘I’ in BIM and how BIM will affect you!

 • Government BIM Strategy - The BIM Task Group and its initiatives

 • The UK as an exemplary - The EC is mandating BIM too! Sources of information

 • BIM and Standards - The British Standards released to assist in the task of producing BIM to agreed standards

 • The importance of adhering to open standards to ensure communicability

 • BIM is about collaboration and the use and reuse of the same data which becomes richer throughout the process

 • The Digital Plan of Work and Uniclass

 • Assisting your employer to set out their BIM requirements and writing their EIRC

 • The BIM Execution Plan

 • The importance of BIM Protocols, BIM Strategy and the Reference Model concept

 • PAS 91 and standard Pre-Qualification Questionnaires relating to BIM (PQQs)

 • BIM tools - An overview of some of the tools available for BIM

OpenBIM | IFC | COBie
 • OpenBIM

 • An introduction to the concept of Open BIM

 • What is IFC? Over 130 software packages can read and write IFC files - What for? All stakeholders in a project must be able to exchange BIM data

 • The Reference Model concept

 • ARCHICAD import / Export

 • Configuration of translators to aid communication between software

 • Typical workflows utilizing IFC

 • BREP and Extruded data exchange

 • The importance of agreeing on the x, y, and z coordinates for datums

 • Setting up trial data exchanges

 • Identifying any issues

 • BCF files

 • Adding IFC information to the Model

 • Mapping IFC data

 • COBie

 • What is COBie data and what are COBie drops?

 • What is COBie used for?

 • Where did the concept of COBie data come from?

 • Entering and exporting COBie data

 • COBie data formats. Who does what and when?

 • Where are my responsibilities defined?

 • Does all COBie data have to reside in the BIM?

 • How is COBie data checked?

Teamwork | BIM Server
 • The factors that need to be considered before deciding to install a BIM Server. This will cover both hardware specifications and organizational issues

 • The factors that set Graphisoft’s patented Delta technology apart from other solutions

 • The BIM Server Control Centre and its Preferences

 • The importance of the BIM Server Manager and controlling Projects, Libraries, Users, Roles and Backups

 • Ensuring that the hotfixes to the BIM Server and client workstations are kept in step and up to date

Teamwork | Users
 • How to Share and Join teamwork projects

 • Requesting, Reserving and Releasing elements

 • What the Messaging function does

 • The importance of Sending and Receiving regularly and when users should Leave a project

 • Dealing with Offline / Online issues

 • The functions in the Teamwork palette

 • Effective Library management and the importance of the Local Data Manager

 • What the Travel Pack can be used for, and using TWlink files

 • How to create a Support Package and save out Log Files to assist with any support issues

Hotlinks
 • Effective use of Hotlink Modules

 • Examples of Hotlinks for Internal Layouts, complete buildings, Sites etc.

 • The crucial importance of managing Attributes

 • Element linking

 • Managing Hotlinks, Updating, Relinking, and nested Hotlinks

 • IFCs and Hotlinks

 • Scheduling where Hotlinks are involved and the use of Master IDs

Templates
 • The importance of developing Office Standards and ensuring that all users adhere to them

 • A look at appropriate National Standards and the factors to consider when creating an Office Template

 • Consistent Attributes and effective Attribute control

 • Project Info, Layouts and Autotext

 • Office procedures and workflows

 • Dealing with Uniclass, IFC and COBie fields

Work environments
 • Looks at the work environment subsections and which ones are most useful

 • Creating Keyboard Shortcuts

 • Work Environment Palette control

 • Saving and exporting Work Environments and Hot Desking

Advanced Modeling Tools
 • The course will look in detail at the Morph Tool, Shell Tool, Curtain Wall Tool and Solid Element Operations and how they can be used most effectively to create some of the more complex geometry often required in projects today.

 • The creation of Custom panels is another way of tailoring standard elements in ARCHICAD to better represent one-off requirements.

Documentation
 • Ways of controlling Sections and Elevations to achieve the detail and particular styles of output will also be examined. The importance of controlling Views effectively to ensure that the flow through to layouts and finally publishing is achieved with minimal fuss and effort.

BIMx
 • Producing BIMx files for use at every stage of projects

 • Understanding the Hyper-model concept

 • Effective use of BIMx Docs, linking of 2D documentation

 • Navigation in BIMx

 • Understanding the BIMx Licensing model

Zones
 • Zones are an important tool, using a small example, project Zones will be added, looking at the controls available, different geometry methods and the reasons for using each.

 • We look at standards for Zone categories, creating and allocating zone categories, stamps and Zones in 3D.

Schedule
 • Dữ liệu tiến độ của một mô hình là một  khía cạnh cốt yếu của BIM. Chỉ bằng cách lập tiến độ trực tiếp từ BIM, chúng ta có thể chắc chắn dữ liệu trong BIM sẽ được nhất quán và được cập nhật thường xuyên.

 • We look at adding the correct data to elements for scheduling, controlling IDs, configuring Scheme settings to give the results required, selecting the fields to schedule and alternatives for publishing the information.

Sắp diễn ra.
bottom of page