top of page

Đào tạo AUTODESK. 

Chứng minh năng lực của bạn và gia nhập đội ngũ chuyên gia Revit chuẩn Autodesk.

Các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi là những chuyên gia về BIM và cũng là Trung tâm đào tạo ủy quyền của Autodesk.

Các khóa học nền tảng Autodesk của chúng tôi đều được công nhận bởi Autodesk. Chúng tôi sử dụng nội dung gốc của khóa học từ Autodesk và vì chúng tôi là một tổ chức giáo dục chuyên về BIM, chúng tôi hoàn toàn có thể tạo ra các chương trình học tùy chọn và mở rộng, dành cho những người không chỉ muốn học về phần mềm Autodesk nói riêng, mà còn muốn gặt hái được những kiến thức thật giá trị về BIM nói chung.

Revit Architecture Fundamentals.
Revit 2018 Architecture Fundamentals. (đang diễn ra)
6,000,000 VND
RARC.01
Revit Architecture Fundamentals
30 giờ.
Thứ hai đến Thứ sáu | 18:00 - 20:00 | 15 Buổi học | 3 Tuần | 30 giờ.
Revit Architecture Advanced.
Revit 2018 Architecture Advanced. (đang diễn ra)

Khóa học này được thiết kế dành cho người sử dụng phần mềm Revit bộ môn Kiến trúc ở mức độ nâng cao.

Khóa học bao quát các chủ đề nâng cao trong Revit Kiến trúc, tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh những khái niệm đã được giới thiệu trong khóa học Revit căn bản. Học viên có cơ hội hiểu rõ hơn phương pháp thiết kế, kỹ thuật tạo dựng tài liệu thông tin xây dựng một cách tiên tiến, lập chiến lược quản lí tiến độ và tùy chọn thiết kế. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp các bài tập thực hành trên mô hình thực tế giúp nâng cao chất lượng đào tạo.

9,000,000 VND
RARC.02
Revit Architecture Advanced
30 giờ.
Thứ hai đến Thứ sáu | 18:00 - 20:00 | 15 Buổi | 3 Tuần | 30 giờ.
Tải về thông tin khóa học.
Revit 2018 Structure Fundamentals.
Revit 2018 Structure Fundamentals. (sắp diễn ra)
RSTR.01
Revit Structure Fundamentals.
30 giờ.
Sắp khai giảng
Revit 2018 MEP Fundamentals.
Revit 2018 MEP Fundamentals. (sắp diễn ra)
RMEP.01
Revit MEP Fundamentals.
30 giờ.
Sắp khai giảng
Navisworks 2017 Essentials.
Navisworks 2017 Essentials(sắp diễn ra)

Khóa học hướng dẫn học viên cách tiếp cận tốt nhất để kết hợp mô hình 3D của các bộ môn khác nhau vào cùng một môi trường giúp cho việc đánh giá mô hình trở nên hiệu quả. Thông qua chương trình đào tạo kết hợp thực hành chuyên sâu, học viên có được kiến thức cần thiết để đánh giá và khai thác mô hình, sử dụng các công cụ của phần mềm Navisworks như Mô phỏng tiến độ, Hoạt họa, Scripter, Bóc tách khối lượng, Render, cũng như công cụ Phát hiện va chạm.

NAVI.01
Navisworks 2017 Essentials
20 giờ.
Sắp khai giảng
Chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Sau khi hoàn thành mỗi khoá học, các học viên sẽ nhận được Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của Autodesk (có giá trị toàn cầu). Ứng viên này sau đó sẽ đủ điều kiện tham gia kỳ thi để có được Chứng chỉ Chuyên nghiệp Autodesk của các bộ môn.

Nổi bật với Chứng chỉ Autodesk.

  • Đạt được Chứng chỉ được công nhận quốc tế sẽ chứng minh kỹ năng của bạn và giúp bạn gia tăng cơ hội có được nghề nghiệp mong muốn.

  • Đẩy nhanh quá trình phát triển nghề nghiệp của bạn, giúp bạn nâng cao sự tín nhiệm và khả năng thành công trong sự nghiệp.

  • Xác nhận các kỹ năng và giúp bạn tham gia vào đội ngũ chuyên gia được chứng nhận bởi Autodesk.

  • Hiển thị các chứng chỉ được chứng nhận của bạn trên cổng thông tin Autodesk, làm nổi bật thành tích của bạn và thu hút sự chú ý từ nhà tuyển dụng bằng cách liệt kê tên của bạn trong cơ sở dữ liệu các Chuyên gia được Autodesk chứng nhận.

bottom of page